Cái Nước, Cà Mau

20/05/2022 23:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 80 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cái Nước, Cà Mau Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cái Nước, Cà Mau
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
27 ° 29 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cái Nước, Cà Mau
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
21/05
33 ° 37 ° mưa cường độ nặng
22/05
33 ° 37 ° mưa vừa
23/05
29 ° 33 ° mưa vừa
24/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
25/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
26/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
27/05
30 ° 35 ° mưa vừa

Windy Maps