Prey Veng Province, Campuchia

22/02/2024 23:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 64 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Prey Veng Province, Campuchia Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Prey Veng Province, Campuchia
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708617600 : 1708617600
23:00
22/02
26 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Prey Veng Province, Campuchia
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
22/02
34 ° 35 ° bầu trời quang đãng
23/02
34 ° 36 ° mây rải rác
24/02
33 ° 35 ° mây rải rác
25/02
34 ° 36 ° mây thưa
26/02
35 ° 35 ° mây cụm
27/02
35 ° 36 ° mây đen u ám
28/02
35 ° 36 ° mây cụm
29/02
35 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps