Cái Răng, Cần Thơ

20/05/2022 23:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 83 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cái Răng, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cái Răng, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
27 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cái Răng, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
21/05
33 ° 38 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
23/05
28 ° 31 ° mưa vừa
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
25/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
26/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
27/05
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps