Ninh Kiều, Cần Thơ

28/05/2024 17:52

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ninh Kiều, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ninh Kiều, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716868800 : 1716868800
11:00
28/05
30 ° 37 ° mây cụm
1716872400 : 1716872400
12:00
28/05
29 ° 36 ° mây cụm
1716876000 : 1716876000
13:00
28/05
30 ° 37 ° mây cụm
1716879600 : 1716879600
14:00
28/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716883200 : 1716883200
15:00
28/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
33 ° 39 ° mây đen u ám
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
33 ° 38 ° mây đen u ám
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ninh Kiều, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
30 ° 37 ° mưa vừa
29/05
29 ° 35 ° mưa vừa
30/05
31 ° 37 ° mưa vừa
31/05
32 ° 38 ° mưa vừa
01/06
33 ° 38 ° mưa vừa
02/06
29 ° 34 ° mưa vừa
03/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ
04/06
32 ° 38 ° mây đen u ám

Windy Maps