Ô Môn, Cần Thơ

03/10/2022 14:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 74 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ô Môn, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ô Môn, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
29 ° 34 ° mây cụm
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
29 ° 33 ° mây cụm
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
28 ° 32 ° mây cụm
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
27 ° 30 ° mây đen u ám
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ô Môn, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
30 ° 35 ° mưa vừa
04/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
05/10
30 ° 35 ° mưa vừa
06/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 33 ° mưa nhẹ
08/10
31 ° 35 ° mưa vừa
09/10
30 ° 35 ° mưa vừa
10/10
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps