Phong Điền, Cần Thơ

29/01/2023 15:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 83 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phong Điền, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phong Điền, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674950400 : 1674950400
07:00
29/01
21 ° 21 ° mây cụm
1674954000 : 1674954000
08:00
29/01
21 ° 21 ° mây rải rác
1674957600 : 1674957600
09:00
29/01
21 ° 22 ° mây cụm
1674961200 : 1674961200
10:00
29/01
22 ° 23 ° mây cụm
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
24 ° 24 ° mây cụm
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
25 ° 26 ° mây đen u ám
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
24 ° 25 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
23 ° 23 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phong Điền, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
25 ° 25 ° mưa nhẹ
30/01
27 ° 28 ° mây cụm
31/01
29 ° 30 ° mây đen u ám
01/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
02/02
29 ° 32 ° mưa nhẹ
03/02
32 ° 34 ° mây đen u ám
04/02
33 ° 35 ° mây đen u ám
05/02
33 ° 35 ° mây đen u ám

Windy Maps