Thới Lai, Cần Thơ

07/06/2023 15:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 100 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thới Lai, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thới Lai, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
24 ° 25 ° mây cụm
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
24 ° 25 ° mây cụm
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
24 ° 25 ° mây đen u ám
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thới Lai, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
26 ° 26 ° mưa vừa
08/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
09/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
31 ° 36 ° mây đen u ám
12/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
13/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
14/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps