Thới Lai, Cần Thơ

31/01/2023 10:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 65 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thới Lai, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thới Lai, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
27 ° 29 ° mây cụm
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
28 ° 30 ° mây rải rác
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
30 ° 31 ° mây rải rác
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
30 ° 32 ° mây rải rác
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
30 ° 32 ° mây rải rác
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
27 ° 28 ° mây cụm
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
23 ° 24 ° mây đen u ám
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
23 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thới Lai, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
26 ° 26 ° mây cụm
01/02
27 ° 29 ° mưa vừa
02/02
28 ° 31 ° mưa nhẹ
03/02
31 ° 33 ° mây đen u ám
04/02
33 ° 34 ° mây cụm
05/02
33 ° 35 ° mây thưa
06/02
33 ° 35 ° mây thưa
07/02
33 ° 36 ° mây rải rác

Windy Maps