Thới Lai, Cần Thơ

18/05/2022 16:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thới Lai, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thới Lai, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
28 ° 32 ° mưa vừa
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
27 ° 31 ° mưa vừa
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
27 ° 31 ° mưa vừa
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
27 ° 31 ° mưa vừa
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
26 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thới Lai, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
32 ° 37 ° mưa vừa
19/05
31 ° 36 ° mưa vừa
20/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
21/05
29 ° 33 ° mưa vừa
22/05
32 ° 36 ° mưa vừa
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
32 ° 35 ° mưa nhẹ
25/05
29 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps