Thốt Nốt, Cần Thơ

20/05/2022 23:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 29 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 77 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thốt Nốt, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thốt Nốt, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653051600 : 1653051600
20:00
20/05
27 ° 29 ° mây đen u ám
1653055200 : 1653055200
21:00
20/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1653058800 : 1653058800
22:00
20/05
27 ° 30 ° mưa vừa
1653062400 : 1653062400
23:00
20/05
27 ° 29 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thốt Nốt, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/05
31 ° 36 ° mưa vừa
21/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
22/05
31 ° 36 ° mưa vừa
23/05
28 ° 32 ° mưa vừa
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
25/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
26/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
27/05
28 ° 32 ° mưa vừa

Windy Maps