Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

23/10/2021 20:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Thạnh, Cần Thơ Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
24 ° 24 ° mây rải rác
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
25 ° 25 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
25 ° 26 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
31 ° 35 ° mưa vừa
24/10
30 ° 34 ° mưa vừa
25/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
26/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
27/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
28/10
29 ° 33 ° mưa vừa
29/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/10
30 ° 34 ° mưa vừa