Cao Bằng

10/12/2023 23:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
23 ° 24 ° mưa nhẹ
11/12
22 ° 23 ° mưa nhẹ
12/12
23 ° 23 ° mưa nhẹ
13/12
21 ° 22 ° mưa nhẹ
14/12
22 ° 22 ° mưa nhẹ
15/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
16/12
17 ° 17 ° mưa nhẹ
17/12
9 ° 9 ° mưa nhẹ

Windy Maps