Bảo Lạc, Cao Bằng

04/06/2023 05:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bảo Lạc, Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bảo Lạc, Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685829600 : 1685829600
05:00
04/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1685833200 : 1685833200
06:00
04/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1685836800 : 1685836800
07:00
04/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1685840400 : 1685840400
08:00
04/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
1685844000 : 1685844000
09:00
04/06
27 ° 27 ° mây đen u ám
1685847600 : 1685847600
10:00
04/06
28 ° 31 ° mây đen u ám
1685851200 : 1685851200
11:00
04/06
29 ° 33 ° mây đen u ám
1685854800 : 1685854800
12:00
04/06
28 ° 31 ° mây đen u ám
1685858400 : 1685858400
13:00
04/06
28 ° 30 ° mây đen u ám
1685862000 : 1685862000
14:00
04/06
29 ° 32 ° mây đen u ám
1685865600 : 1685865600
15:00
04/06
31 ° 34 ° mây cụm
1685869200 : 1685869200
16:00
04/06
31 ° 34 ° mây cụm
1685872800 : 1685872800
17:00
04/06
30 ° 34 ° mây cụm
1685876400 : 1685876400
18:00
04/06
29 ° 32 ° mây cụm
1685880000 : 1685880000
19:00
04/06
27 ° 29 ° mây cụm
1685883600 : 1685883600
20:00
04/06
27 ° 27 ° mây đen u ám
1685887200 : 1685887200
21:00
04/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1685890800 : 1685890800
22:00
04/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1685894400 : 1685894400
23:00
04/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bảo Lạc, Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/06
29 ° 33 ° mưa vừa
05/06
28 ° 32 ° mưa vừa
06/06
31 ° 36 ° mưa vừa
07/06
31 ° 36 ° mưa vừa
08/06
31 ° 37 ° mưa vừa
09/06
25 ° 26 ° mưa vừa
10/06
31 ° 33 ° mây cụm
11/06
32 ° 34 ° mây cụm

Windy Maps