Bảo Lâm, Cao Bằng

25/09/2022 18:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 91 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bảo Lâm, Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bảo Lâm, Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
23 ° 23 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bảo Lâm, Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
29 ° 33 ° mưa vừa
26/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 36 ° bầu trời quang đãng
28/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
29/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
30/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
01/10
29 ° 33 ° mây thưa
02/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps