Bảo Lâm, Cao Bằng

05/10/2023 09:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 69 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bảo Lâm, Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bảo Lâm, Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696471200 : 1696471200
09:00
05/10
30 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
31 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
31 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
29 ° 35 ° mưa nhẹ
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
25 ° 26 ° mây thưa
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
24 ° 25 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bảo Lâm, Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
31 ° 37 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 32 ° mưa vừa
07/10
23 ° 24 ° mưa vừa
08/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
09/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
10/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
11/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
12/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps