Trùng Khánh, Cao Bằng

18/05/2022 17:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 64 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trùng Khánh, Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trùng Khánh, Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652842800 : 1652842800
10:00
18/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652846400 : 1652846400
11:00
18/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652850000 : 1652850000
12:00
18/05
24 ° 25 ° mây cụm
1652853600 : 1652853600
13:00
18/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652857200 : 1652857200
14:00
18/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1652860800 : 1652860800
15:00
18/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trùng Khánh, Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
24 ° 24 ° mây cụm
19/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
20/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
21/05
19 ° 19 ° mưa vừa
22/05
19 ° 19 ° mưa vừa
23/05
20 ° 20 ° mưa vừa
24/05
20 ° 20 ° mưa vừa
25/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps