Trùng Khánh, Cao Bằng

05/10/2023 09:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 64 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trùng Khánh, Cao Bằng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trùng Khánh, Cao Bằng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1696471200 : 1696471200
09:00
05/10
29 ° 31 ° mây rải rác
1696474800 : 1696474800
10:00
05/10
29 ° 31 ° mây rải rác
1696478400 : 1696478400
11:00
05/10
29 ° 31 ° mây rải rác
1696482000 : 1696482000
12:00
05/10
29 ° 32 ° mây rải rác
1696485600 : 1696485600
13:00
05/10
30 ° 32 ° mây rải rác
1696489200 : 1696489200
14:00
05/10
29 ° 32 ° mây cụm
1696492800 : 1696492800
15:00
05/10
29 ° 32 ° mây cụm
1696496400 : 1696496400
16:00
05/10
29 ° 32 ° mây cụm
1696500000 : 1696500000
17:00
05/10
27 ° 29 ° mây cụm
1696503600 : 1696503600
18:00
05/10
26 ° 26 ° mây cụm
1696507200 : 1696507200
19:00
05/10
25 ° 26 ° mây cụm
1696510800 : 1696510800
20:00
05/10
25 ° 26 ° mây cụm
1696514400 : 1696514400
21:00
05/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1696518000 : 1696518000
22:00
05/10
25 ° 26 ° mây cụm
1696521600 : 1696521600
23:00
05/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trùng Khánh, Cao Bằng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/10
29 ° 31 ° mưa nhẹ
06/10
26 ° 27 ° mưa nhẹ
07/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ
08/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
09/10
24 ° 24 ° mây rải rác
10/10
24 ° 24 ° mây rải rác
11/10
23 ° 23 ° mây cụm
12/10
25 ° 25 ° mây đen u ám

Windy Maps