Trùng Khánh District, Cao Bang

21/10/2021 09:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

16 °

Cảm giác: 16 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trùng Khánh District, Cao Bang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trùng Khánh District, Cao Bang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634781600 : 1634781600
09:00
21/10
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
16 ° 16 ° mây đen u ám
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
16 ° 15 ° mây đen u ám
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
15 ° 14 ° mây đen u ám
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
15 ° 14 ° mây đen u ám
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
14 ° 14 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trùng Khánh District, Cao Bang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
16 ° 16 ° mưa vừa
22/10
13 ° 12 ° mưa nhẹ
23/10
14 ° 14 ° mưa nhẹ
24/10
16 ° 15 ° mây đen u ám
25/10
18 ° 17 ° mây đen u ám
26/10
20 ° 19 ° mây đen u ám
27/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
28/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ