Trùng Khánh District, Cao Bang

09/02/2023 03:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 17 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trùng Khánh District, Cao Bang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trùng Khánh District, Cao Bang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675886400 : 1675886400
03:00
09/02
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
17 ° 17 ° mây đen u ám
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
17 ° 17 ° mây đen u ám
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
17 ° 17 ° mây đen u ám
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
17 ° 17 ° mưa nhẹ
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
17 ° 17 ° mây đen u ám
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
18 ° 18 ° mây đen u ám
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
18 ° 18 ° mây đen u ám
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
18 ° 19 ° mưa nhẹ
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
18 ° 19 ° mây đen u ám
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
18 ° 19 ° mưa nhẹ
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
18 ° 19 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trùng Khánh District, Cao Bang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/02
19 ° 19 ° mưa nhẹ
10/02
19 ° 19 ° mưa vừa
11/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
12/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ
13/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
14/02
12 ° 11 ° mưa nhẹ
15/02
10 ° 10 ° mưa vừa
16/02
10 ° 10 ° mưa nhẹ

Windy Maps