Yeongi-gun, Chungcheongnam-do

23/10/2021 21:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

6 °

Cảm giác: 6 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 64 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yeongi-gun, Chungcheongnam-do Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yeongi-gun, Chungcheongnam-do
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
7 ° 7 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yeongi-gun, Chungcheongnam-do
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
24/10
16 ° 15 ° mây cụm
25/10
16 ° 14 ° bầu trời quang đãng
26/10
16 ° 15 ° mây đen u ám
27/10
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
28/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
29/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
30/10
17 ° 16 ° mây đen u ám