Hải Tiến, Cô Tô

09/02/2023 03:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 97 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hải Tiến, Cô Tô Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hải Tiến, Cô Tô
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675879200 : 1675879200
01:00
09/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675882800 : 1675882800
02:00
09/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675886400 : 1675886400
03:00
09/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675890000 : 1675890000
04:00
09/02
19 ° 20 ° mây rải rác
1675893600 : 1675893600
05:00
09/02
19 ° 20 ° mây cụm
1675897200 : 1675897200
06:00
09/02
19 ° 20 ° mây cụm
1675900800 : 1675900800
07:00
09/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
1675904400 : 1675904400
08:00
09/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
1675908000 : 1675908000
09:00
09/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
1675911600 : 1675911600
10:00
09/02
19 ° 20 ° mưa nhẹ
1675915200 : 1675915200
11:00
09/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
1675918800 : 1675918800
12:00
09/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
1675922400 : 1675922400
13:00
09/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675926000 : 1675926000
14:00
09/02
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675929600 : 1675929600
15:00
09/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675933200 : 1675933200
16:00
09/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675936800 : 1675936800
17:00
09/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675940400 : 1675940400
18:00
09/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675944000 : 1675944000
19:00
09/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675947600 : 1675947600
20:00
09/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675951200 : 1675951200
21:00
09/02
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675954800 : 1675954800
22:00
09/02
19 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675958400 : 1675958400
23:00
09/02
19 ° 20 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hải Tiến, Cô Tô
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
09/02
19 ° 20 ° mưa nhẹ
10/02
20 ° 20 ° mây cụm
11/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
12/02
20 ° 21 ° mây cụm
13/02
20 ° 21 ° mây cụm
14/02
17 ° 16 ° mưa nhẹ
15/02
15 ° 15 ° mưa nhẹ
16/02
15 ° 15 ° mưa nhẹ

Windy Maps