Weld County, Colorado

25/09/2022 11:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

14 °

Cảm giác: 12 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 45 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Weld County, Colorado Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Weld County, Colorado
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
14 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
14 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
14 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
13 ° 11 ° bầu trời quang đãng
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
12 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
12 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
11 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
11 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
15 ° 13 ° mây thưa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
17 ° 15 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Weld County, Colorado
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
26/09
19 ° 18 ° mây thưa
27/09
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
28/09
22 ° 20 ° mây cụm
29/09
23 ° 22 ° bầu trời quang đãng
30/09
26 ° 25 ° mưa nhẹ
01/10
24 ° 23 ° mưa nhẹ
02/10
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps