Weld County, Colorado

31/05/2023 02:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 41 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Weld County, Colorado Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Weld County, Colorado
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685473200 : 1685473200
02:00
31/05
26 ° 26 ° mây rải rác
1685476800 : 1685476800
03:00
31/05
26 ° 26 ° mây rải rác
1685480400 : 1685480400
04:00
31/05
26 ° 26 ° mây rải rác
1685484000 : 1685484000
05:00
31/05
26 ° 26 ° mây rải rác
1685487600 : 1685487600
06:00
31/05
24 ° 24 ° mây rải rác
1685491200 : 1685491200
07:00
31/05
19 ° 18 ° mây rải rác
1685494800 : 1685494800
08:00
31/05
16 ° 15 ° mưa nhẹ
1685498400 : 1685498400
09:00
31/05
14 ° 14 ° mưa nhẹ
1685502000 : 1685502000
10:00
31/05
14 ° 13 ° mây đen u ám
1685505600 : 1685505600
11:00
31/05
13 ° 13 ° mây đen u ám
1685509200 : 1685509200
12:00
31/05
14 ° 13 ° mây đen u ám
1685512800 : 1685512800
13:00
31/05
13 ° 12 ° mây đen u ám
1685516400 : 1685516400
14:00
31/05
12 ° 11 ° mây đen u ám
1685520000 : 1685520000
15:00
31/05
11 ° 11 ° mây rải rác
1685523600 : 1685523600
16:00
31/05
11 ° 11 ° mây rải rác
1685527200 : 1685527200
17:00
31/05
11 ° 10 ° mây rải rác
1685530800 : 1685530800
18:00
31/05
11 ° 10 ° mây thưa
1685534400 : 1685534400
19:00
31/05
11 ° 10 ° mây thưa
1685538000 : 1685538000
20:00
31/05
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1685541600 : 1685541600
21:00
31/05
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1685545200 : 1685545200
22:00
31/05
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1685548800 : 1685548800
23:00
31/05
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Weld County, Colorado
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
01/06
25 ° 24 ° mưa cường độ nặng
02/06
20 ° 19 ° mưa vừa
03/06
20 ° 19 ° mưa vừa
04/06
15 ° 14 ° mưa vừa
05/06
15 ° 15 ° mưa vừa
06/06
20 ° 20 ° mưa nhẹ
07/06
22 ° 21 ° mưa nhẹ

Windy Maps