Weld County, Colorado

05/02/2023 13:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

1 °

Cảm giác: -2 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 52 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Weld County, Colorado Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Weld County, Colorado
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
1 ° -2 ° mây rải rác
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
1 ° -2 ° mây rải rác
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
1 ° -2 ° mây rải rác
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
1 ° -1 ° mây rải rác
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
1 ° 1 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
1 ° 1 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
1 ° -1 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
2 ° -1 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
2 ° -1 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
2 ° -2 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
2 ° -1 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Weld County, Colorado
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
8 ° 4 ° bầu trời quang đãng
06/02
5 ° 3 ° mây đen u ám
07/02
3 ° -3 ° mây đen u ám
08/02
4 ° 0 ° bầu trời quang đãng
09/02
6 ° 2 ° mây cụm
10/02
-4 ° -11 ° mây cụm
11/02
-1 ° -6 ° mây thưa
12/02
4 ° 1 ° mây thưa

Windy Maps