Cẩm Lệ, Đà Nẵng

06/02/2023 23:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 83 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cẩm Lệ, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
24 ° 25 ° mây rải rác
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
23 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
25 ° 26 ° mây đen u ám
07/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
08/02
26 ° 27 ° mây rải rác
09/02
26 ° 26 ° mây cụm
10/02
26 ° 27 ° mây cụm
11/02
26 ° 26 ° mây cụm
12/02
27 ° 29 ° mây cụm
13/02
26 ° 26 ° mây cụm

Windy Maps