Cẩm Lệ, Đà Nẵng

30/09/2022 20:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 79 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cẩm Lệ, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
29 ° 34 ° mưa vừa
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
29 ° 35 ° mây cụm
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
29 ° 34 ° mây cụm
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
28 ° 32 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
26 ° 27 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
30 ° 35 ° mưa vừa
01/10
28 ° 32 ° mưa vừa
02/10
28 ° 32 ° mưa vừa
03/10
27 ° 30 ° mưa nhẹ
04/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
05/10
28 ° 31 ° mưa nhẹ
06/10
27 ° 30 ° mưa vừa
07/10
28 ° 31 ° mưa vừa

Windy Maps