Cẩm Lệ, Đà Nẵng

07/06/2023 16:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 62 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cẩm Lệ, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686110400 : 1686110400
11:00
07/06
32 ° 38 ° mây cụm
1686114000 : 1686114000
12:00
07/06
32 ° 38 ° mây rải rác
1686117600 : 1686117600
13:00
07/06
32 ° 38 ° mây cụm
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
31 ° 37 ° mây cụm
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
28 ° 32 ° mưa vừa
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
27 ° 27 ° mưa vừa
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
32 ° 38 ° mưa vừa
08/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ
09/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
10/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ
12/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
13/06
30 ° 34 ° mây đen u ám
14/06
32 ° 36 ° mây đen u ám

Windy Maps