Cẩm Lệ, Đà Nẵng

28/05/2024 18:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

36 °

Cảm giác: 43 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 52 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cẩm Lệ, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716879600 : 1716879600
14:00
28/05
36 ° 43 ° mây thưa
1716883200 : 1716883200
15:00
28/05
35 ° 42 ° mây rải rác
1716886800 : 1716886800
16:00
28/05
34 ° 41 ° mây cụm
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
32 ° 39 ° mưa nhẹ
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
27 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
34 ° 41 ° mưa nhẹ
29/05
33 ° 40 ° mưa nhẹ
30/05
33 ° 40 ° mưa vừa
31/05
27 ° 31 ° mưa vừa
01/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
02/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
03/06
29 ° 33 ° mây đen u ám
04/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps