Hòa Vang, Da Nang

19/05/2024 08:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hòa Vang, Da Nang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hòa Vang, Da Nang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716066000 : 1716066000
04:00
19/05
26 ° 27 ° mây rải rác
1716069600 : 1716069600
05:00
19/05
26 ° 26 ° mây thưa
1716073200 : 1716073200
06:00
19/05
26 ° 26 ° mây rải rác
1716076800 : 1716076800
07:00
19/05
27 ° 30 ° mây rải rác
1716080400 : 1716080400
08:00
19/05
30 ° 34 ° mây rải rác
1716084000 : 1716084000
09:00
19/05
33 ° 38 ° mây rải rác
1716087600 : 1716087600
10:00
19/05
36 ° 41 ° mây cụm
1716091200 : 1716091200
11:00
19/05
37 ° 43 ° mây rải rác
1716094800 : 1716094800
12:00
19/05
35 ° 42 ° mây cụm
1716098400 : 1716098400
13:00
19/05
35 ° 41 ° mây cụm
1716102000 : 1716102000
14:00
19/05
34 ° 41 ° mây đen u ám
1716105600 : 1716105600
15:00
19/05
32 ° 39 ° mây đen u ám
1716109200 : 1716109200
16:00
19/05
29 ° 36 ° mưa vừa
1716112800 : 1716112800
17:00
19/05
28 ° 33 ° mưa cường độ nặng
1716116400 : 1716116400
18:00
19/05
26 ° 26 ° mưa rất nặng
1716120000 : 1716120000
19:00
19/05
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
1716123600 : 1716123600
20:00
19/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1716127200 : 1716127200
21:00
19/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1716130800 : 1716130800
22:00
19/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1716134400 : 1716134400
23:00
19/05
26 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hòa Vang, Da Nang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
19/05
37 ° 43 ° mưa rất nặng
20/05
30 ° 37 ° mưa vừa
21/05
30 ° 37 ° mưa vừa
22/05
28 ° 32 ° mưa cường độ nặng
23/05
30 ° 36 ° mưa cường độ nặng
24/05
31 ° 36 ° mưa vừa
25/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
26/05
33 ° 39 ° mưa nhẹ

Windy Maps