Liên Chiểu, Đà Nẵng

24/05/2022 12:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 41 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 59 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Liên Chiểu, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
34 ° 41 ° mưa nhẹ
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
33 ° 40 ° mây rải rác
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
32 ° 39 ° mây rải rác
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
28 ° 33 ° mưa nhẹ
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
27 ° 32 ° mưa nhẹ
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
26 ° 26 ° mây cụm
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
26 ° 26 ° mây cụm
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
26 ° 27 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
33 ° 40 ° mưa nhẹ
25/05
29 ° 34 ° mưa vừa
26/05
31 ° 36 ° mưa vừa
27/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
28/05
31 ° 36 ° mưa nhẹ
29/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
30/05
31 ° 35 ° mưa vừa
31/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps