Liên Chiểu, Đà Nẵng

06/02/2023 22:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 83 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Liên Chiểu, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675684800 : 1675684800
19:00
06/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675688400 : 1675688400
20:00
06/02
24 ° 25 ° mây rải rác
1675692000 : 1675692000
21:00
06/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675695600 : 1675695600
22:00
06/02
23 ° 24 ° mây cụm
1675699200 : 1675699200
23:00
06/02
23 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
06/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
07/02
27 ° 27 ° mây cụm
08/02
27 ° 30 ° mây cụm
09/02
27 ° 29 ° mây rải rác
10/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
11/02
28 ° 31 ° mây cụm
12/02
29 ° 32 ° mây cụm
13/02
28 ° 32 ° mây rải rác

Windy Maps