Liên Chiểu, Đà Nẵng

23/02/2024 03:40

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 88 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Liên Chiểu, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708632000 : 1708632000
03:00
23/02
24 ° 25 ° mây cụm
1708635600 : 1708635600
04:00
23/02
25 ° 26 ° mây cụm
1708639200 : 1708639200
05:00
23/02
24 ° 25 ° mây cụm
1708642800 : 1708642800
06:00
23/02
24 ° 25 ° mây cụm
1708646400 : 1708646400
07:00
23/02
24 ° 24 ° mây cụm
1708650000 : 1708650000
08:00
23/02
25 ° 25 ° mây đen u ám
1708653600 : 1708653600
09:00
23/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1708657200 : 1708657200
10:00
23/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1708660800 : 1708660800
11:00
23/02
27 ° 30 ° mây cụm
1708664400 : 1708664400
12:00
23/02
27 ° 30 ° mây cụm
1708668000 : 1708668000
13:00
23/02
27 ° 30 ° mây cụm
1708671600 : 1708671600
14:00
23/02
27 ° 29 ° mây đen u ám
1708675200 : 1708675200
15:00
23/02
26 ° 26 ° mây đen u ám
1708678800 : 1708678800
16:00
23/02
26 ° 27 ° mây đen u ám
1708682400 : 1708682400
17:00
23/02
25 ° 26 ° mây cụm
1708686000 : 1708686000
18:00
23/02
24 ° 24 ° mây cụm
1708689600 : 1708689600
19:00
23/02
23 ° 24 ° mây cụm
1708693200 : 1708693200
20:00
23/02
23 ° 24 ° mây thưa
1708696800 : 1708696800
21:00
23/02
23 ° 24 ° mây thưa
1708700400 : 1708700400
22:00
23/02
23 ° 24 ° mây thưa
1708704000 : 1708704000
23:00
23/02
23 ° 24 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Liên Chiểu, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/02
27 ° 30 ° mây cụm
24/02
27 ° 28 ° bầu trời quang đãng
25/02
27 ° 28 ° bầu trời quang đãng
26/02
27 ° 28 ° mây cụm
27/02
27 ° 28 ° mây đen u ám
28/02
28 ° 29 ° mây thưa
29/02
29 ° 31 ° mưa nhẹ
01/03
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps