Sơn Trà, Đà Nẵng

29/01/2023 16:48

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 72 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Trà, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Trà, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
19 ° 19 ° mây cụm
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
19 ° 19 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
19 ° 19 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
19 ° 18 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
18 ° 18 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
18 ° 18 ° mây đen u ám
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
18 ° 17 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
18 ° 18 ° mưa vừa
30/01
20 ° 19 ° mưa nhẹ
31/01
20 ° 20 ° mây đen u ám
01/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
02/02
22 ° 23 ° mưa vừa
03/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
04/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
05/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps