Sơn Trà, Đà Nẵng

19/05/2024 09:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 38 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 55 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Trà, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Trà, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716084000 : 1716084000
09:00
19/05
33 ° 38 ° mây thưa
1716087600 : 1716087600
10:00
19/05
33 ° 38 ° mây rải rác
1716091200 : 1716091200
11:00
19/05
32 ° 38 ° mây rải rác
1716094800 : 1716094800
12:00
19/05
32 ° 37 ° mây rải rác
1716098400 : 1716098400
13:00
19/05
31 ° 37 ° mây cụm
1716102000 : 1716102000
14:00
19/05
31 ° 37 ° mây cụm
1716105600 : 1716105600
15:00
19/05
30 ° 37 ° mây cụm
1716109200 : 1716109200
16:00
19/05
30 ° 37 ° mưa nhẹ
1716112800 : 1716112800
17:00
19/05
29 ° 35 ° mưa vừa
1716116400 : 1716116400
18:00
19/05
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1716120000 : 1716120000
19:00
19/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1716123600 : 1716123600
20:00
19/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1716127200 : 1716127200
21:00
19/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1716130800 : 1716130800
22:00
19/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1716134400 : 1716134400
23:00
19/05
27 ° 31 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
19/05
32 ° 38 ° mưa cường độ nặng
20/05
30 ° 36 ° mưa cường độ nặng
21/05
29 ° 34 ° mưa vừa
22/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
23/05
29 ° 33 ° mưa vừa
24/05
28 ° 32 ° mưa vừa
25/05
29 ° 34 ° mây đen u ám
26/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps