Sơn Trà, Đà Nẵng

17/05/2022 15:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 69 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Sơn Trà, Đà Nẵng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Sơn Trà, Đà Nẵng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652756400 : 1652756400
10:00
17/05
27 ° 30 ° mây cụm
1652760000 : 1652760000
11:00
17/05
28 ° 31 ° mây rải rác
1652763600 : 1652763600
12:00
17/05
27 ° 30 ° mây cụm
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
27 ° 29 ° mây cụm
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
26 ° 26 ° mây cụm
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Sơn Trà, Đà Nẵng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
18/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
19/05
26 ° 27 ° mưa vừa
20/05
28 ° 32 ° mưa vừa
21/05
26 ° 27 ° mưa vừa
22/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
23/05
29 ° 34 ° mưa vừa
24/05
27 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps