Dalseo-gu, Daegu

23/10/2021 20:28

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

9 °

Cảm giác: 9 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 71 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Dalseo-gu, Daegu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Dalseo-gu, Daegu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
9 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
9 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
9 ° 9 ° bầu trời quang đãng
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
9 ° 9 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Dalseo-gu, Daegu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
24/10
17 ° 16 ° mây đen u ám
25/10
17 ° 16 ° mây thưa
26/10
17 ° 16 ° mây cụm
27/10
18 ° 18 ° mây cụm
28/10
18 ° 16 ° bầu trời quang đãng
29/10
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
30/10
17 ° 16 ° mây đen u ám