Dalseo-gu, Daegu

31/01/2023 10:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

5 °

Cảm giác: 3 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 29 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Dalseo-gu, Daegu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Dalseo-gu, Daegu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
5 ° 3 ° mây rải rác
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
5 ° 3 ° mây rải rác
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
6 ° 4 ° mây rải rác
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
6 ° 5 ° mây rải rác
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
7 ° 5 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
5 ° 4 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
2 ° 0 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
2 ° -1 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
1 ° -1 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
1 ° -1 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
0 ° -2 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
0 ° -2 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
0 ° -2 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
0 ° -2 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Dalseo-gu, Daegu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
5 ° 3 ° mây rải rác
01/02
7 ° 5 ° mây đen u ám
02/02
2 ° -1 ° mây cụm
03/02
4 ° 2 ° mây đen u ám
04/02
5 ° 2 ° bầu trời quang đãng
05/02
5 ° 3 ° mây đen u ám
06/02
7 ° 6 ° bầu trời quang đãng
07/02
9 ° 8 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps