Jung-gu, Daejeon

02/02/2023 04:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

-8 °

Cảm giác: -8 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 60 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Jung-gu, Daejeon Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Jung-gu, Daejeon
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675285200 : 1675285200
04:00
02/02
-8 ° -8 ° mây đen u ám
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
-7 ° -7 ° mây đen u ám
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
-6 ° -6 ° mây đen u ám
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
-4 ° -4 ° mây đen u ám
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
-3 ° -5 ° mây đen u ám
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
0 ° -3 ° mây đen u ám
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
1 ° -2 ° mây đen u ám
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
1 ° -2 ° mây đen u ám
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
2 ° -1 ° mây đen u ám
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
1 ° -1 ° mây đen u ám
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
1 ° -2 ° mây đen u ám
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
0 ° -3 ° mây đen u ám
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
-2 ° -4 ° mây đen u ám
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
-2 ° -2 ° mây đen u ám
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
-3 ° -5 ° mây đen u ám
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
-3 ° -3 ° mây đen u ám
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
-3 ° -3 ° mây đen u ám
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
-3 ° -3 ° mây đen u ám
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
-3 ° -3 ° mây đen u ám
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
-3 ° -3 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Jung-gu, Daejeon
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
1 ° -2 ° mây đen u ám
03/02
2 ° -1 ° mây cụm
04/02
3 ° 0 ° bầu trời quang đãng
05/02
4 ° 4 ° bầu trời quang đãng
06/02
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng
07/02
8 ° 8 ° mây thưa
08/02
6 ° 3 ° mây rải rác
09/02
7 ° 7 ° mây đen u ám

Windy Maps