Jung-gu, Daejeon

17/05/2022 20:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 75 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Jung-gu, Daejeon Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Jung-gu, Daejeon
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
13 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
13 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
13 ° 12 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Jung-gu, Daejeon
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
18/05
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
19/05
24 ° 23 ° mây đen u ám
20/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
21/05
25 ° 25 ° mưa nhẹ
22/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
23/05
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
24/05
29 ° 28 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps