Yuseong-gu, Daejeon

19/05/2024 09:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 38 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yuseong-gu, Daejeon Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yuseong-gu, Daejeon
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716084000 : 1716084000
09:00
19/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716087600 : 1716087600
10:00
19/05
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1716091200 : 1716091200
11:00
19/05
25 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716094800 : 1716094800
12:00
19/05
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1716098400 : 1716098400
13:00
19/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1716102000 : 1716102000
14:00
19/05
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1716105600 : 1716105600
15:00
19/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1716109200 : 1716109200
16:00
19/05
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1716112800 : 1716112800
17:00
19/05
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1716116400 : 1716116400
18:00
19/05
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1716120000 : 1716120000
19:00
19/05
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1716123600 : 1716123600
20:00
19/05
16 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1716127200 : 1716127200
21:00
19/05
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1716130800 : 1716130800
22:00
19/05
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1716134400 : 1716134400
23:00
19/05
14 ° 14 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yuseong-gu, Daejeon
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
19/05
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
20/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
21/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
22/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
23/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
24/05
28 ° 28 ° mây cụm
25/05
27 ° 27 ° mưa nhẹ
26/05
15 ° 15 ° mưa vừa

Windy Maps