Yuseong-gu, Daejeon

17/05/2022 22:10

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yuseong-gu, Daejeon Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yuseong-gu, Daejeon
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
13 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
13 ° 13 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yuseong-gu, Daejeon
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
19/05
25 ° 24 ° mây đen u ám
20/05
25 ° 24 ° mây đen u ám
21/05
26 ° 25 ° mưa nhẹ
22/05
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
23/05
29 ° 28 ° bầu trời quang đãng
24/05
30 ° 28 ° bầu trời quang đãng
25/05
31 ° 29 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps