Yuseong-gu, Daejeon

21/10/2021 10:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

14 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 48 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yuseong-gu, Daejeon Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yuseong-gu, Daejeon
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
14 ° 13 ° mây cụm
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
14 ° 13 ° mây cụm
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
14 ° 13 ° mây cụm
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
14 ° 13 ° mây cụm
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
14 ° 13 ° mây đen u ám
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
12 ° 11 ° mây đen u ám
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
10 ° 9 ° mây đen u ám
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
9 ° 8 ° mây cụm
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
8 ° 8 ° mây đen u ám
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
8 ° 8 ° mây cụm
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
7 ° 7 ° bầu trời quang đãng
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
7 ° 7 ° bầu trời quang đãng
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
6 ° 6 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yuseong-gu, Daejeon
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
14 ° 13 ° mây cụm
22/10
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
23/10
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
24/10
16 ° 14 ° mây đen u ám
25/10
17 ° 15 ° bầu trời quang đãng
26/10
17 ° 16 ° mây thưa
27/10
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
28/10
18 ° 16 ° mây đen u ám