Đắk Lắk

07/06/2023 19:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 95 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
29 ° 33 ° mưa vừa
08/06
30 ° 33 ° mưa vừa
09/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
10/06
30 ° 33 ° mưa vừa
11/06
30 ° 33 ° mưa vừa
12/06
29 ° 32 ° mưa vừa
13/06
30 ° 32 ° mưa vừa
14/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps