Cư M'gar District, Đắk Lắk Province

29/01/2023 16:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư M'gar District, Đắk Lắk Province Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư M'gar District, Đắk Lắk Province
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
22 ° 22 ° mây cụm
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
22 ° 22 ° mây cụm
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
22 ° 22 ° mây cụm
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
22 ° 22 ° mây đen u ám
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
21 ° 21 ° mây đen u ám
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
20 ° 19 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
18 ° 18 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
18 ° 17 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
17 ° 17 ° mây rải rác
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
17 ° 16 ° mây rải rác
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
17 ° 16 ° mây rải rác
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
16 ° 16 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư M'gar District, Đắk Lắk Province
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
22 ° 22 ° mây cụm
30/01
26 ° 25 ° mây thưa
31/01
29 ° 29 ° mây cụm
01/02
30 ° 30 ° mây cụm
02/02
27 ° 28 ° mưa nhẹ
03/02
32 ° 32 ° mây cụm
04/02
31 ° 32 ° mây cụm
05/02
31 ° 31 ° mây cụm

Windy Maps