Buôn Đôn, Đắk Lắk

07/06/2023 19:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 94 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Buôn Đôn, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Buôn Đôn, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
26 ° 27 ° mưa vừa
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
24 ° 25 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Buôn Đôn, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
29 ° 34 ° mưa vừa
08/06
30 ° 33 ° mưa vừa
09/06
27 ° 27 ° mưa vừa
10/06
29 ° 32 ° mưa vừa
11/06
30 ° 33 ° mưa vừa
12/06
29 ° 32 ° mưa vừa
13/06
29 ° 33 ° mưa vừa
14/06
30 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps