Cư Jút, Đắk Lắk

17/05/2022 21:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư Jút, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư Jút, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư Jút, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
30 ° 34 ° mưa vừa
18/05
24 ° 25 ° mưa vừa
19/05
25 ° 26 ° mưa vừa
20/05
26 ° 26 ° mưa vừa
21/05
23 ° 24 ° mưa vừa
22/05
27 ° 31 ° mưa vừa
23/05
27 ° 30 ° mưa vừa
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps