Cư Kuin, Đắk Lắk

17/05/2022 14:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 65 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư Kuin, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư Kuin, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
30 ° 33 ° mưa nhẹ
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
29 ° 33 ° mây đen u ám
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
28 ° 31 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
27 ° 29 ° mưa vừa
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
23 ° 23 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư Kuin, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
30 ° 33 ° mưa vừa
18/05
24 ° 25 ° mưa vừa
19/05
25 ° 25 ° mưa vừa
20/05
27 ° 29 ° mưa vừa
21/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
22/05
28 ° 30 ° mưa vừa
23/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa vừa

Windy Maps