Cư Kuin, Đắk Lắk

23/04/2024 05:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 79 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư Kuin, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư Kuin, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713823200 : 1713823200
05:00
23/04
22 ° 22 ° mây cụm
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
22 ° 23 ° mây cụm
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
24 ° 24 ° mây cụm
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
27 ° 28 ° mây cụm
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
32 ° 33 ° mây rải rác
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
36 ° 37 ° mây rải rác
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
38 ° 38 ° mây rải rác
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
39 ° 39 ° mây rải rác
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
40 ° 40 ° mây rải rác
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
40 ° 40 ° mây rải rác
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
38 ° 38 ° mây rải rác
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
35 ° 36 ° mây rải rác
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
31 ° 31 ° mây cụm
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
28 ° 29 ° mây cụm
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
27 ° 28 ° mây cụm
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
26 ° 26 ° mây cụm
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
26 ° 26 ° mây cụm
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
25 ° 26 ° mây cụm
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư Kuin, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
38 ° 38 ° mây rải rác
24/04
38 ° 39 ° mưa nhẹ
25/04
37 ° 38 ° mưa nhẹ
26/04
36 ° 39 ° mưa nhẹ
27/04
36 ° 38 ° mưa vừa
28/04
34 ° 36 ° mưa nhẹ
29/04
34 ° 36 ° mưa nhẹ
30/04
35 ° 37 ° mưa nhẹ

Windy Maps