Ea Kar, Đắk Lắk

03/10/2022 15:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 72 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ea Kar, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ea Kar, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
27 ° 30 ° mây cụm
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
26 ° 26 ° mây cụm
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
25 ° 25 ° mây cụm
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
23 ° 24 ° mây cụm
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
22 ° 23 ° mây cụm
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
22 ° 22 ° mây cụm
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ea Kar, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
04/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
05/10
27 ° 30 ° mưa vừa
06/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
07/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
08/10
27 ° 29 ° mưa vừa
09/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
10/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps