KRông Ana, Đắk Lắk

13/07/2024 21:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết KRông Ana, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: KRông Ana, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
21 ° 22 ° mây đen u ám
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
21 ° 22 ° mây đen u ám
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : KRông Ana, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
23 ° 24 ° mưa vừa
14/07
22 ° 23 ° mưa vừa
15/07
22 ° 23 ° mưa nhẹ
16/07
23 ° 24 ° mưa nhẹ
17/07
22 ° 23 ° mưa nhẹ
18/07
23 ° 24 ° mưa nhẹ
19/07
24 ° 25 ° mưa vừa
20/07
22 ° 23 ° mưa vừa

Windy Maps