Krông Búk, Đắk Lắk

04/06/2023 05:35

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Krông Búk, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Krông Búk, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685829600 : 1685829600
05:00
04/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1685833200 : 1685833200
06:00
04/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1685836800 : 1685836800
07:00
04/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1685840400 : 1685840400
08:00
04/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1685844000 : 1685844000
09:00
04/06
25 ° 25 ° mây đen u ám
1685847600 : 1685847600
10:00
04/06
27 ° 29 ° mây đen u ám
1685851200 : 1685851200
11:00
04/06
30 ° 31 ° mưa nhẹ
1685854800 : 1685854800
12:00
04/06
30 ° 32 ° mưa nhẹ
1685858400 : 1685858400
13:00
04/06
30 ° 32 ° mưa nhẹ
1685862000 : 1685862000
14:00
04/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
1685865600 : 1685865600
15:00
04/06
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1685869200 : 1685869200
16:00
04/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1685872800 : 1685872800
17:00
04/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1685876400 : 1685876400
18:00
04/06
23 ° 24 ° mưa vừa
1685880000 : 1685880000
19:00
04/06
22 ° 22 ° mưa vừa
1685883600 : 1685883600
20:00
04/06
21 ° 22 ° mưa vừa
1685887200 : 1685887200
21:00
04/06
21 ° 22 ° mưa vừa
1685890800 : 1685890800
22:00
04/06
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1685894400 : 1685894400
23:00
04/06
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Krông Búk, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/06
30 ° 31 ° mưa vừa
05/06
27 ° 29 ° mưa vừa
06/06
23 ° 24 ° mưa vừa
07/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
08/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
09/06
25 ° 25 ° mưa nhẹ
10/06
24 ° 25 ° mưa vừa
11/06
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps