Krông Pắc, Đắk Lắk

17/05/2022 20:44

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 94 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Krông Pắc, Đắk Lắk Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Krông Pắc, Đắk Lắk
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
24 ° 24 ° mưa vừa
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
23 ° 24 ° mưa vừa
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Krông Pắc, Đắk Lắk
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
30 ° 32 ° mưa vừa
18/05
23 ° 24 ° mưa vừa
19/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
20/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
21/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
22/05
28 ° 31 ° mưa vừa
23/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps