Đắk Nông

24/05/2022 12:56

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 91 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1653368400 : 1653368400
12:00
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1653372000 : 1653372000
13:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1653375600 : 1653375600
14:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1653379200 : 1653379200
15:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1653382800 : 1653382800
16:00
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1653386400 : 1653386400
17:00
24/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1653390000 : 1653390000
18:00
24/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1653393600 : 1653393600
19:00
24/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1653397200 : 1653397200
20:00
24/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1653400800 : 1653400800
21:00
24/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1653404400 : 1653404400
22:00
24/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1653408000 : 1653408000
23:00
24/05
21 ° 22 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
25/05
29 ° 30 ° mưa nhẹ
26/05
26 ° 27 ° mưa vừa
27/05
26 ° 26 ° mưa vừa
28/05
26 ° 26 ° mưa vừa
29/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
30/05
24 ° 25 ° mưa vừa
31/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps