Cư Jút, Đăk Nông

18/05/2022 16:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 86 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư Jút, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư Jút, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652864400 : 1652864400
16:00
18/05
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1652868000 : 1652868000
17:00
18/05
26 ° 26 ° mưa vừa
1652871600 : 1652871600
18:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652875200 : 1652875200
19:00
18/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652878800 : 1652878800
20:00
18/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1652882400 : 1652882400
21:00
18/05
23 ° 24 ° mưa vừa
1652886000 : 1652886000
22:00
18/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1652889600 : 1652889600
23:00
18/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư Jút, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
18/05
26 ° 26 ° mưa vừa
19/05
27 ° 29 ° mưa vừa
20/05
27 ° 30 ° mưa vừa
21/05
30 ° 33 ° mưa vừa
22/05
28 ° 32 ° mưa vừa
23/05
28 ° 31 ° mưa vừa
24/05
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
25/05
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps