Cư Jút, Đăk Nông

05/02/2023 14:37

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 33 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư Jút, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư Jút, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
33 ° 32 ° mây cụm
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
33 ° 32 ° mây cụm
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
33 ° 32 ° mây cụm
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
32 ° 32 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
29 ° 29 ° mây rải rác
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
26 ° 26 ° mây rải rác
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
20 ° 21 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư Jút, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
32 ° 32 ° mây rải rác
06/02
34 ° 34 ° mây thưa
07/02
34 ° 34 ° mưa nhẹ
08/02
35 ° 35 ° mưa nhẹ
09/02
35 ° 35 ° mây rải rác
10/02
35 ° 34 ° mây cụm
11/02
35 ° 35 ° mây rải rác
12/02
35 ° 35 ° mây rải rác

Windy Maps