Cư Jút, Đăk Nông

25/09/2022 18:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cư Jút, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cư Jút, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
22 ° 23 ° mây đen u ám
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cư Jút, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
28 ° 33 ° mưa cường độ nặng
26/09
28 ° 30 ° mưa vừa
27/09
24 ° 24 ° mưa vừa
28/09
22 ° 23 ° mưa vừa
29/09
27 ° 27 ° mưa vừa
30/09
29 ° 31 ° mưa vừa
01/10
26 ° 26 ° mưa vừa
02/10
24 ° 25 ° mưa vừa

Windy Maps