Đắk Mil, Đăk Nông

10/12/2023 23:39

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 91 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Mil, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Mil, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
19 ° 19 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Mil, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
29 ° 29 ° mây rải rác
11/12
29 ° 29 ° mây rải rác
12/12
27 ° 28 ° mây đen u ám
13/12
27 ° 27 ° mây cụm
14/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
15/12
27 ° 27 ° mây đen u ám
16/12
28 ° 28 ° mưa nhẹ
17/12
25 ° 25 ° mây cụm

Windy Maps