Đắk Mil, Đăk Nông

17/05/2022 14:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Mil, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Mil, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652760000 : 1652760000
11:00
17/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1652763600 : 1652763600
12:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652767200 : 1652767200
13:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
24 ° 25 ° mưa vừa
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
23 ° 23 ° mưa vừa
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
21 ° 22 ° mưa vừa
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
21 ° 21 ° mưa vừa
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
20 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Mil, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
18/05
27 ° 29 ° mưa vừa
19/05
24 ° 24 ° mưa vừa
20/05
24 ° 25 ° mưa vừa
21/05
21 ° 22 ° mưa vừa
22/05
27 ° 29 ° mưa vừa
23/05
27 ° 28 ° mưa nhẹ
24/05
27 ° 28 ° mưa nhẹ

Windy Maps