Đắk Mil, Đăk Nông

28/05/2024 17:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 84 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Mil, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Mil, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716890400 : 1716890400
17:00
28/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
22 ° 23 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Mil, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
28 ° 30 ° mưa nhẹ
29/05
30 ° 32 ° mưa vừa
30/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
31/05
25 ° 26 ° mưa vừa
01/06
28 ° 29 ° mưa vừa
02/06
29 ° 30 ° mưa vừa
03/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
04/06
27 ° 28 ° mưa vừa

Windy Maps