Đắk R'Lấp, Đăk Nông

23/10/2021 22:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk R'Lấp, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk R'Lấp, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 20 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk R'Lấp, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
25 ° 26 ° mưa vừa
24/10
28 ° 29 ° mưa nhẹ
25/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ
26/10
27 ° 28 ° mưa nhẹ
27/10
20 ° 20 ° mưa cường độ nặng
28/10
27 ° 27 ° mưa nhẹ
29/10
29 ° 30 ° mưa nhẹ
30/10
28 ° 29 ° mưa nhẹ