Gia Nghia, Đăk Nông

03/12/2023 08:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gia Nghia, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gia Nghia, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701547200 : 1701547200
03:00
03/12
19 ° 19 ° mây đen u ám
1701550800 : 1701550800
04:00
03/12
19 ° 19 ° mưa vừa
1701554400 : 1701554400
05:00
03/12
19 ° 19 ° mưa vừa
1701558000 : 1701558000
06:00
03/12
19 ° 19 ° mây đen u ám
1701561600 : 1701561600
07:00
03/12
19 ° 20 ° mây đen u ám
1701565200 : 1701565200
08:00
03/12
22 ° 22 ° mây đen u ám
1701568800 : 1701568800
09:00
03/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1701572400 : 1701572400
10:00
03/12
28 ° 29 ° mây cụm
1701576000 : 1701576000
11:00
03/12
29 ° 30 ° mây cụm
1701579600 : 1701579600
12:00
03/12
30 ° 31 ° mây cụm
1701583200 : 1701583200
13:00
03/12
31 ° 32 ° mây cụm
1701586800 : 1701586800
14:00
03/12
31 ° 32 ° mây đen u ám
1701590400 : 1701590400
15:00
03/12
30 ° 31 ° mây đen u ám
1701594000 : 1701594000
16:00
03/12
28 ° 29 ° mây đen u ám
1701597600 : 1701597600
17:00
03/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1701601200 : 1701601200
18:00
03/12
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701604800 : 1701604800
19:00
03/12
21 ° 22 ° mây đen u ám
1701608400 : 1701608400
20:00
03/12
20 ° 21 ° mây đen u ám
1701612000 : 1701612000
21:00
03/12
20 ° 21 ° mây đen u ám
1701615600 : 1701615600
22:00
03/12
20 ° 20 ° mây đen u ám
1701619200 : 1701619200
23:00
03/12
19 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gia Nghia, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/12
29 ° 30 ° mưa vừa
04/12
29 ° 30 ° mưa nhẹ
05/12
29 ° 30 ° mây đen u ám
06/12
29 ° 29 ° mưa nhẹ
07/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
08/12
27 ° 28 ° mây cụm
09/12
29 ° 30 ° mưa nhẹ
10/12
29 ° 31 ° mưa nhẹ

Windy Maps