Gia Nghia, Đăk Nông

07/06/2023 19:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gia Nghia, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gia Nghia, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686117600 : 1686117600
13:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
21 ° 22 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
21 ° 21 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
20 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gia Nghia, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
23 ° 24 ° mưa nhẹ
08/06
29 ° 30 ° mưa vừa
09/06
27 ° 27 ° mưa vừa
10/06
28 ° 30 ° mưa vừa
11/06
28 ° 30 ° mưa vừa
12/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
13/06
26 ° 26 ° mưa vừa
14/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps