Tuy Đức, Đăk Nông

25/09/2022 18:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuy Đức, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuy Đức, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
20 ° 20 ° mây đen u ám
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
20 ° 20 ° mây đen u ám
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
20 ° 20 ° mây đen u ám
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
19 ° 20 ° mưa cường độ nặng
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
19 ° 20 ° mưa vừa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
19 ° 20 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuy Đức, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
27 ° 28 ° mưa cường độ nặng
26/09
23 ° 23 ° mưa vừa
27/09
20 ° 21 ° mưa vừa
28/09
19 ° 19 ° mưa vừa
29/09
20 ° 20 ° mưa vừa
30/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
01/10
21 ° 22 ° mưa vừa
02/10
20 ° 21 ° mưa nhẹ

Windy Maps