Tuy Đức, Đăk Nông

05/02/2023 14:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 28 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuy Đức, Đăk Nông Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuy Đức, Đăk Nông
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675573200 : 1675573200
12:00
05/02
31 ° 30 ° mây rải rác
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
31 ° 30 ° mây rải rác
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
31 ° 30 ° mây rải rác
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
31 ° 30 ° mây rải rác
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
29 ° 28 ° mây rải rác
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
22 ° 22 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
20 ° 20 ° mây cụm
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
19 ° 19 ° mây rải rác
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
18 ° 18 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuy Đức, Đăk Nông
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
31 ° 30 ° mây rải rác
06/02
30 ° 29 ° mây cụm
07/02
30 ° 30 ° mây rải rác
08/02
31 ° 30 ° mưa nhẹ
09/02
27 ° 27 ° mưa nhẹ
10/02
32 ° 31 ° mây rải rác
11/02
32 ° 31 ° mây cụm
12/02
31 ° 30 ° mây đen u ám

Windy Maps