khóm 4, Đầm Dơi

17/05/2022 21:41

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 90 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết khóm 4, Đầm Dơi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: khóm 4, Đầm Dơi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : khóm 4, Đầm Dơi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
35 ° 40 ° mưa cường độ nặng
18/05
31 ° 36 ° mưa vừa
19/05
33 ° 37 ° mây cụm
20/05
33 ° 37 ° mây đen u ám
21/05
33 ° 37 ° mưa nhẹ
22/05
33 ° 37 ° mây đen u ám
23/05
31 ° 35 ° mưa nhẹ
24/05
34 ° 37 ° mưa nhẹ

Windy Maps