Vùng 4, Đầm Dơi

23/10/2021 21:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 85 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vùng 4, Đầm Dơi Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vùng 4, Đầm Dơi
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
26 ° 27 ° mây thưa
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
26 ° 27 ° mây thưa
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vùng 4, Đầm Dơi
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
30 ° 35 ° mưa vừa
24/10
31 ° 36 ° mưa vừa
25/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
26/10
32 ° 37 ° mưa vừa
27/10
28 ° 33 ° mưa vừa
28/10
29 ° 33 ° mưa vừa
29/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
30/10
30 ° 34 ° mưa vừa