h. Điện Biên, Điện Biên

31/01/2023 10:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 38 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết h. Điện Biên, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: h. Điện Biên, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
23 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
26 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
29 ° 28 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
28 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
17 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : h. Điện Biên, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
01/02
30 ° 29 ° bầu trời quang đãng
02/02
31 ° 30 ° mây cụm
03/02
32 ° 31 ° mây cụm
04/02
30 ° 30 ° mưa nhẹ
05/02
27 ° 28 ° mưa nhẹ
06/02
30 ° 30 ° mưa nhẹ
07/02
31 ° 30 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps