h. Điện Biên, Điện Biên

29/11/2023 02:22

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

14 °

Cảm giác: 14 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 94 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết h. Điện Biên, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: h. Điện Biên, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701198000 : 1701198000
02:00
29/11
14 ° 14 ° mây thưa
1701201600 : 1701201600
03:00
29/11
14 ° 14 ° mây thưa
1701205200 : 1701205200
04:00
29/11
14 ° 14 ° mây thưa
1701208800 : 1701208800
05:00
29/11
14 ° 14 ° mây thưa
1701212400 : 1701212400
06:00
29/11
14 ° 14 ° mây thưa
1701216000 : 1701216000
07:00
29/11
14 ° 14 ° mây thưa
1701219600 : 1701219600
08:00
29/11
18 ° 18 ° mây thưa
1701223200 : 1701223200
09:00
29/11
21 ° 21 ° mây thưa
1701226800 : 1701226800
10:00
29/11
24 ° 24 ° mây thưa
1701230400 : 1701230400
11:00
29/11
27 ° 27 ° mây rải rác
1701234000 : 1701234000
12:00
29/11
28 ° 28 ° mây rải rác
1701237600 : 1701237600
13:00
29/11
29 ° 28 ° mây thưa
1701241200 : 1701241200
14:00
29/11
29 ° 28 ° mây thưa
1701244800 : 1701244800
15:00
29/11
29 ° 28 ° mây thưa
1701248400 : 1701248400
16:00
29/11
27 ° 27 ° mây rải rác
1701252000 : 1701252000
17:00
29/11
23 ° 23 ° mây rải rác
1701255600 : 1701255600
18:00
29/11
20 ° 20 ° mây rải rác
1701259200 : 1701259200
19:00
29/11
19 ° 19 ° mây rải rác
1701262800 : 1701262800
20:00
29/11
18 ° 18 ° mây rải rác
1701266400 : 1701266400
21:00
29/11
18 ° 18 ° mây rải rác
1701270000 : 1701270000
22:00
29/11
17 ° 17 ° mây thưa
1701273600 : 1701273600
23:00
29/11
17 ° 17 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : h. Điện Biên, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/11
27 ° 27 ° mây rải rác
30/11
27 ° 27 ° mây cụm
01/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
02/12
23 ° 23 ° mây đen u ám
03/12
24 ° 25 ° mây đen u ám
04/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
05/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
06/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps