Mường Ảng, Điện Biên

29/01/2023 16:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 39 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mường Ảng, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mường Ảng, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
21 ° 20 ° mây rải rác
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
21 ° 20 ° mây rải rác
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
21 ° 20 ° mây rải rác
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
18 ° 17 ° mây rải rác
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
16 ° 15 ° mây rải rác
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
14 ° 13 ° mây thưa
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
11 ° 10 ° bầu trời quang đãng
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
10 ° 9 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mường Ảng, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
20 ° 19 ° mây thưa
30/01
24 ° 23 ° bầu trời quang đãng
31/01
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
01/02
31 ° 30 ° bầu trời quang đãng
02/02
30 ° 30 ° mây cụm
03/02
29 ° 29 ° mây cụm
04/02
30 ° 30 ° mưa nhẹ
05/02
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Windy Maps