Mường Chà, Điện Biên

23/04/2024 04:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 68 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mường Chà, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mường Chà, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713819600 : 1713819600
04:00
23/04
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1713823200 : 1713823200
05:00
23/04
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
21 ° 21 ° bầu trời quang đãng
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
26 ° 26 ° mây thưa
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
30 ° 30 ° mây rải rác
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
36 ° 36 ° mây rải rác
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
38 ° 37 ° mây rải rác
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
40 ° 38 ° mây rải rác
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
40 ° 39 ° mây thưa
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
41 ° 39 ° mây thưa
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
41 ° 39 ° mây thưa
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
41 ° 38 ° mây rải rác
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
40 ° 37 ° mây rải rác
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
35 ° 34 ° mây rải rác
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
30 ° 29 ° mây rải rác
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
29 ° 28 ° mây cụm
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
29 ° 28 ° mây cụm
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
29 ° 28 ° mây đen u ám
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
28 ° 27 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mường Chà, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
40 ° 38 ° mây rải rác
24/04
39 ° 39 ° mưa nhẹ
25/04
37 ° 38 ° mưa nhẹ
26/04
37 ° 36 ° mây rải rác
27/04
42 ° 39 ° mây thưa
28/04
43 ° 40 ° bầu trời quang đãng
29/04
43 ° 40 ° bầu trời quang đãng
30/04
41 ° 39 ° mưa nhẹ

Windy Maps