Mường Chà, Điện Biên

25/09/2022 11:29

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 54 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mường Chà, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mường Chà, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
30 ° 31 ° mây rải rác
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
30 ° 31 ° mây rải rác
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
30 ° 32 ° mây rải rác
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
30 ° 32 ° mây cụm
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
29 ° 31 ° mây cụm
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
28 ° 30 ° mây cụm
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
26 ° 26 ° mây cụm
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
25 ° 25 ° mây cụm
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
23 ° 24 ° mây cụm
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mường Chà, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
30 ° 31 ° mưa nhẹ
26/09
31 ° 32 ° mưa nhẹ
27/09
31 ° 33 ° mây thưa
28/09
30 ° 31 ° mây đen u ám
29/09
28 ° 29 ° mây đen u ám
30/09
25 ° 25 ° mây đen u ám
01/10
27 ° 28 ° mây đen u ám
02/10
29 ° 30 ° mây rải rác

Windy Maps