Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

03/10/2022 15:26

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 56 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
30 ° 33 ° mưa nhẹ
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
30 ° 33 ° mây cụm
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
29 ° 32 ° mây cụm
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
27 ° 27 ° mây cụm
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
24 ° 25 ° mây cụm
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
22 ° 23 ° mây thưa
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
22 ° 23 ° mây thưa
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
22 ° 22 ° mây rải rác
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
21 ° 22 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
29 ° 31 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 32 ° mây rải rác
05/10
31 ° 33 ° bầu trời quang đãng
06/10
30 ° 32 ° mây thưa
07/10
29 ° 30 ° bầu trời quang đãng
08/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
09/10
29 ° 31 ° mưa nhẹ
10/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps