Tủa Chùa, Điện Biên

25/09/2022 11:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 51 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tủa Chùa, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tủa Chùa, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
26 ° 26 ° mây rải rác
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
27 ° 27 ° mây rải rác
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
27 ° 27 ° mây rải rác
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
26 ° 26 ° mây cụm
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
19 ° 19 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
18 ° 18 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
18 ° 18 ° mây rải rác
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
18 ° 18 ° mây rải rác
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
17 ° 17 ° mây rải rác
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
17 ° 17 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tủa Chùa, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/09
26 ° 26 ° mây rải rác
27/09
27 ° 27 ° mây rải rác
28/09
25 ° 25 ° mây cụm
29/09
21 ° 21 ° mây đen u ám
30/09
23 ° 23 ° mây cụm
01/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
02/10
25 ° 25 ° mây thưa

Windy Maps