Tủa Chùa, Điện Biên

23/09/2023 14:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 43 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tủa Chùa, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tủa Chùa, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695452400 : 1695452400
14:00
23/09
30 ° 30 ° mây cụm
1695456000 : 1695456000
15:00
23/09
30 ° 30 ° mây cụm
1695459600 : 1695459600
16:00
23/09
28 ° 29 ° mây cụm
1695463200 : 1695463200
17:00
23/09
26 ° 26 ° mây cụm
1695466800 : 1695466800
18:00
23/09
24 ° 25 ° mây cụm
1695470400 : 1695470400
19:00
23/09
22 ° 22 ° mây cụm
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
21 ° 22 ° mây cụm
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
20 ° 21 ° mưa nhẹ
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
20 ° 20 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tủa Chùa, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
29 ° 29 ° mưa nhẹ
24/09
28 ° 28 ° mưa nhẹ
25/09
27 ° 28 ° mưa nhẹ
26/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
27/09
25 ° 25 ° mây đen u ám
28/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
29/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps