Tuần Giáo, Điện Biên

25/09/2022 12:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 99 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuần Giáo, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuần Giáo, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664056800 : 1664056800
05:00
25/09
19 ° 20 ° mây rải rác
1664060400 : 1664060400
06:00
25/09
19 ° 20 ° mây rải rác
1664064000 : 1664064000
07:00
25/09
20 ° 20 ° mây rải rác
1664067600 : 1664067600
08:00
25/09
21 ° 21 ° mây rải rác
1664071200 : 1664071200
09:00
25/09
23 ° 23 ° mây rải rác
1664074800 : 1664074800
10:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
29 ° 31 ° mây rải rác
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
29 ° 31 ° mưa nhẹ
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
22 ° 22 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
21 ° 22 ° mây thưa
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
21 ° 22 ° mây thưa
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
21 ° 22 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuần Giáo, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
29 ° 31 ° mưa nhẹ
26/09
29 ° 31 ° mây rải rác
27/09
29 ° 32 ° mưa nhẹ
28/09
29 ° 31 ° mây rải rác
29/09
27 ° 28 ° mưa nhẹ
30/09
27 ° 29 ° mây đen u ám
01/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
02/10
28 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps