Tuần Giáo, Điện Biên

05/02/2023 15:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Tuần Giáo, Điện Biên Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Tuần Giáo, Điện Biên
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675558800 : 1675558800
08:00
05/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
1675562400 : 1675562400
09:00
05/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675566000 : 1675566000
10:00
05/02
20 ° 21 ° mây đen u ám
1675569600 : 1675569600
11:00
05/02
21 ° 22 ° mây đen u ám
1675573200 : 1675573200
12:00
05/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
30 ° 30 ° mây thưa
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
30 ° 29 ° mây rải rác
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
28 ° 28 ° mây rải rác
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
27 ° 27 ° mây rải rác
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
20 ° 20 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
19 ° 20 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
19 ° 19 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Tuần Giáo, Điện Biên
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
06/02
29 ° 29 ° mưa nhẹ
07/02
31 ° 30 ° mây rải rác
08/02
31 ° 30 ° mây rải rác
09/02
31 ° 29 ° mây thưa
10/02
32 ° 30 ° mây cụm
11/02
32 ° 30 ° bầu trời quang đãng
12/02
33 ° 31 ° mây rải rác

Windy Maps