Chợ Chu, Định Hóa

20/10/2021 15:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 77 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chợ Chu, Định Hóa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chợ Chu, Định Hóa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634716800 : 1634716800
15:00
20/10
27 ° 30 ° mây cụm
1634720400 : 1634720400
16:00
20/10
27 ° 30 ° mây cụm
1634724000 : 1634724000
17:00
20/10
27 ° 29 ° mây cụm
1634727600 : 1634727600
18:00
20/10
26 ° 27 ° mây cụm
1634731200 : 1634731200
19:00
20/10
25 ° 26 ° mây cụm
1634734800 : 1634734800
20:00
20/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1634738400 : 1634738400
21:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634742000 : 1634742000
22:00
20/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1634745600 : 1634745600
23:00
20/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chợ Chu, Định Hóa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
20/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
21/10
20 ° 20 ° mưa vừa
22/10
16 ° 16 ° mưa vừa
23/10
15 ° 15 ° mưa nhẹ
24/10
18 ° 18 ° mây đen u ám
25/10
22 ° 22 ° mây đen u ám
26/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
27/10
26 ° 26 ° mây cụm