Trung Kiên, Định Hóa

30/09/2022 20:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trung Kiên, Định Hóa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trung Kiên, Định Hóa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trung Kiên, Định Hóa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
01/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
02/10
27 ° 30 ° mưa vừa
03/10
30 ° 35 ° mưa nhẹ
04/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
05/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
06/10
30 ° 33 ° mưa nhẹ
07/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps