Trung Kiên, Định Hóa

07/06/2023 16:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 64 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Trung Kiên, Định Hóa Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Trung Kiên, Định Hóa
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
33 ° 40 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
32 ° 39 ° mây cụm
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
31 ° 38 ° mây cụm
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
29 ° 35 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Trung Kiên, Định Hóa
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
32 ° 39 ° mưa vừa
08/06
34 ° 41 ° mưa vừa
09/06
28 ° 33 ° mưa vừa
10/06
31 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ
12/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
13/06
28 ° 33 ° mưa nhẹ
14/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ

Windy Maps