Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn

13/04/2024 16:09

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712973600 : 1712973600
09:00
13/04
27 ° 31 ° mây cụm
1712977200 : 1712977200
10:00
13/04
27 ° 30 ° mây cụm
1712980800 : 1712980800
11:00
13/04
27 ° 30 ° mây cụm
1712984400 : 1712984400
12:00
13/04
27 ° 31 ° mây cụm
1712988000 : 1712988000
13:00
13/04
27 ° 31 ° mây cụm
1712991600 : 1712991600
14:00
13/04
27 ° 30 ° mây cụm
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
27 ° 27 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
26 ° 26 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
25 ° 26 ° mây cụm
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
25 ° 26 ° mây cụm
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
24 ° 25 ° mây cụm
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Khu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
27 ° 30 ° mây cụm
14/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
15/04
26 ° 27 ° mây đen u ám
16/04
26 ° 26 ° mây cụm
17/04
26 ° 26 ° mưa nhẹ
18/04
26 ° 27 ° mưa nhẹ
19/04
27 ° 30 ° mây đen u ám
20/04
26 ° 26 ° mây đen u ám

Windy Maps